18

Abril, 2020

A què destinar la partida pressupostària de 286.677 Eur? Nosaltres presentem la proposta de suport a l’economia local per afrontar la crisi de la COVID-19.

CONSIDERACIONS PRÈVIES

 • Necessitat que en la taula participi els comerç local, persones autònomes i PIMES del municipi.
 • Necessitat que la taula sigui paritària en termes de gènere.
 • Cal comptar amb la participació de les botigues amb barrera lingüística i cultural, de cara a reduir l’impacte en aquests col·lectius.
 • Cal també comptar amb els sindicats i les seves respectives seccions del sector serveis.
 • Garantir paritat quant a la capacitat econòmica de les empreses. Assegurar mitjans i petits projectes.
 • Assegurar que tothom se n’assabenta de la iniciativa sense necessitat d’estar adherit al CAP.

  AJUDES

 • Ajudes fiscals amb la possibilitat d’aplaçar o reduir impostos, en funció de cada cas.
 • Ajudes directes: lloguer i altres.
 • Mediació en el lloguer: rebaixa IBI, garantint que repercuteixi en l’inquilí.
 • Possibilitat de limitar el preu lloguer.
 • Per a persones autònomes que treballen per sectors que han quedat tocats per la crisis: educació / cultura.
 • Ajudes en promoció i comunicació en clau de formacions i petites accions.

  PROMOCIÓ DEL COMERÇ I SERVEIS

 • Una gran campanya de l’oferta comercial al poble que inclogui activitats amb promoció online en clau de directori amb serveis, productes i contactes.
 • Potenciar la venda on-line/plataforma digital (web i xarxes) mancomunada: comerços i ajuntament.
 • Possibilitat de crear un servei municipal de repartiment tenint en compte serveis comarcals de repartiment sostenible en bicicleta.
 • Promoure la marca de comerç local i vincular-la a accions concretes com la compra de xecs regals per les botigues i/o els serveis locals.
  – Per part de tots els Departaments de l’Ajuntament, prioritzar les compres al comerç local, i donin dret a tempteig als comerços locals abans de comprar fora del municipi.

 • Xarxa d’autònoms i pimes, facilitant que si algú necessita cobrir un servei, pugui contactar amb un altre autònom del municipi.

  PROTECCIÓ DE LES PERSONES TREBALLADORES

 • Afavorir el pagament amb tarja.
 • Establir zones d’aparcament de compra ràpida (pot ser transformar la zona blava en parc and go).
 • Protegir el personal dels comerços, i potenciar la neteja i desinfecció. Evitant que el consumidor tingui contacte directe amb els productes del comerç, que sigui la persona dependenta qui en tingui.
 • Facilitar l’ús de sistemes de protecció individual per part del personal: mascareta, pantalles protectores facials, guants, pantalles de protecció del mostrador…

  ASSESSORAMENT

 • Amb tota la informació d’allò que les diverses administracions han acordat en matèria econòmica, laboral i fiscal per fer front a la crisi.
 • Assessorament declaració renda i altres gestions per a persones autònomes i comerços.
 • Oferta de formació i acompanyament als projectes locals: plans de viabilitat, reconversió (de SL a cooperativa, per exemple), plans de comunicació. Altres.
 • Acompanyament i suport per a la digitalització.

  URBANISME

 • Potenciar la creació d’un nou eix comercial: reformant Jacint Verdaguer, Joan Prim i Enric Granados.

  CRITERIS A PRIORITZAR EN LES AJUDES

 • Establiments que han hagut de tancar.
 • Petit comerç, que ha hagut de fer un gran esforç per mantenir l’activitat afegint l’entrega a domicili.
 • Projectes en risc de tancament per no haver pogut superar la crisis (amb estudi de viabilitat).
 • Establiments amb valor afegit:
  • Que tenen contractades persones empadronades a Premià.
  • Venda de productes locals o de proximitat.
  • Criteris de sostenibilitat i cura del medi ambient.
WhatsApp chat