Mocions presentades als plens municipals

A continuació anirem penjant les mocions que el grup d’esquerres anem presentam als plens de l’ajuntament, tant les creades per nosaltres com les que ens hi hem adherit.

MOCIONS I PREGUNTES DEL PLE DE JULIOL 2020

Moció de Premià en Comú Podem per impulsar mesures amb l’objectiu d’incrementar el verd urbà i la biodiversitat

Premià de Mar és una ciutat molt densa i amb poques zones verdes, amb el que es fa imprescindible buscar alternatives per incrementar la nostra biodiversitat i el verd urbà per tal de millorar la qualitat de vida i la salut dels veïns i veïnes, i combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
En aquest context, és oportú considerar les cobertes, els terrats i els celoberts com un recurs per augmentar el verd i la biodiversitat, i d’aprofitament dels recursos naturals, contribuint així a l’adaptació dels edificis i de la ciutat al canvi climàtic.
A banda, l’ús compartit d’aquests espais, ajuda en la creació de xarxes socials en les comunitats de veïns i veïnes, pel que tenen un alt valor social.
És per tot això que el grup municipal de Premià en Comú Podem proposem al Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar l’adopció dels acords següents:
→ Desenvolupar en el marc de la taula de sostenibilitat, un projecte per millorar el Verd Urbà i la Biodiversitat, promocionant els Terrats Vius i les Cobertes Verdes.
Aquest projecte ha de contemplar els següents aspectes:

 • La creació d’ajuts econòmics per a la rehabilitació i la renaturalització de les cobertes, terrats i celoberts, i d’aprofitament dels recursos naturals.
 • L’oferta de suport tècnic per a la rehabitilitació, la naturalització i la implementació de sistemes d’aprofitament dels recursos naturals en cobertes, terrats i celoberts.
 • La programació regular i continuada de tallers de jardineria urbana.
 • L’impuls d’actuacions per promoure l’ús de terrats, cobertes i celoberts amb l’objectiu de convertir-los en espais verds i d’aprofitament dels recursos naturals.
 • La promoció d’activitats i jornades participatives als horts socials existents.
  → La definició, en el marc de la Taula de Sostenibilitat, d’una Estratègia d’Agricultura Local.
  Amb mesures com:

 • L’impuls de noves zones d’ús comunitari agrícola, com pot ser la parcel·la existent entre els carrers Terra Alta i Can Pou.
 • L’impuls de l’agricultura ecològica.
  → Ambdós projectes han d’estar basats en els següents principis:

 • Justícia ecològica. Per la millora de la qualitat de l’espai urbà, pel foment de la salut de les persones i per mitigar els efectes del canvi climàtic.
 • Inclusió social. Per promoure la inclusió i la cohesió social.
 • Democràcia participativa. Amb experiències basades en la participació i la coresponsabilitat social.
  Elena Martín Díaz
  Portaveu de Premià en Comú Podem
  Juliol de 2020
 • MOCIONS I PREGUNTES DEL PLE DE JUNY 2020

  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PREMIÀ EN COMÚ PODEM SOBRE MESURES A L’ESPAÍ PÚBLIC PER MILLORAR LA SEGURETAT FRONT A LA COVID-19

  A Premià tenim barris amb una densitat de més de 30.000 habitants per kilòmetre quadrat.
  Segons el Pla de Mobilitat del municipi un 12,3% dels carrers tenen voreres amb amplades inferiors a 1 metre; el que significa que no són accessibles ja que no s’hi pot passar amb una cadira de rodes, un cotxet infantil o fins i tot no permeten que dues persones es creuin.
  Segons el mateix Pla, només el 35,2% de les voreres de la xarxa principal són accessibles, això vol dir amb una amplada igual o superior a 1,5m.
  Aquestes són consideracions prèvies a la Covid-19, ja que en l’actualitat totes les institucions recomanen una distància social de 2 metres, per evitar-ne la propagació.
  La combinació de barris amb una alta densitat de població i voreres estretes impedeix el compliment de les recomanacions de seguretat front la Covid-19.
  Així, atesa la necessitat de prendre mesures excepcionals per garantir les sortides a l’espai públic amb les màximes garanties de seguretat.
  El grup municipal de Premià en Comú Podem proposa al ple municipal l’adopció dels següents acords:
  PRIMER: l’adopció de mesures urgents com els talls trànsit en diferents carrers de cada barri, creant diverses zones, repartides per tot el municipi, en les que poder gaudir amb seguretat de les sortides al carrer; o la creació de passadissos de vianants com a mesura provisional per ampliar les voreres.
  SEGON: treballar la proposta amb tots els grups municipals i amb els veïns i veïnes.
  Premià de Mar, maig de 2020
  Elena Martín Díaz

  Moció presentada pels grups de Premià en Comú Podem, Crida Premianenca - Alternativa Municipalista i Esquerra Republicana – Junt per Premià per denunciar l'opacitat i la gestió negligent de l'àrea de territori de l'Ajuntament de Premià de Mar.

  Atès que fa algunes setmanes (durant el ple d’abril) ERC-JxP va treure a la llum que l’Ajuntament de Premià de Mar haurà de pagar una indemnització de 470.000€ per l’expropiació d’una parcel·la situada a la cruïlla entre el Camí del Mig i la Carretera de Premià, inicialment valorada en només 35.000€, per a realitzar la construcció d’un giratori i places d’aparcament en aquest espai.
  Atès que la tramitació d’aquest projecte s’ha realitzat exclusivament per Junta de Govern sense informar-ne a la resta de grups del consistori, que hem conegut la notícia a través d’un veí del municipi, ni al conjunt de la població de Premià de Mar.
  Atès que el més greu del cas és que un cop comunicada la resolució del jurat d’expropiacions de Catalunya en la que es donava la raó al propietari de la finca sobre la consideració del sòl, el departament de territori de l’Ajuntament no va presentar-hi recurs deixant el consistori indefens i convertint la resolució automàticament en ferma.
  Atès que a aquest fet, especialment greu i mostra d’una gestió negligent, s’hi suma l’ocultació d’informació per part del govern a la resta de grups polítics, que hem conegut els fets per un tercer, sis mesos més tard i quan s’ha complert el termini (només prorrogat per l’estat d’alarma) per abonar el pagament d’aquest import abans de començar a sumar interessos de demora.
  Atès que aquest gairebé mig milió d’euros que haurem de pagar dels recursos de tots els premianencs suposa un cop dur a l’Ajuntament, que se suma a l’existència del Pla Econòmic i Financer degut a reiterats incompliments en la gestió econòmica per la mala planificació de projectes urbanístics i construcció de nous equipaments públics, i deixa
  Premià amb un marge nul per assumir noves inversions necessàries pel municipi i destinar recursos a l’emergència social derivada de la crisis del Covid-19.
  Atès que es tracta d’una mostra més de la incapacitat de l’actual govern i l’àrea de territori per gestionar el POUM i afrontar els principals reptes urbanístics de la ciutat: la conversió de les darreres zones sense urbanitzar del municipi per a zones verdes i usos comunitaris (especialment la incapacitat per materialitzar el pla urbanístic de conversió de Can Sanpere), la transició cap a una mobilitat sostenible, el desenvolupament d’un pla d’equipaments que doni resposta a la necessitat de serveis de qualitat o la dignificació de la façana litoral.
  És per tot això que els grups signants de Premià en Comú Podem, Crida
  Premianenca – Alternativa Municipalista i Esquerra Republicana – Junt per Premià proposem al ple l’adopció dels següents acords:
  1. Davant de tots els greuges esmentats a la present moció, instem a l’alcalde Miquel Àngel Méndez a fer una explicació pública dels fets i a prendre les mesures necessàries per corregir la gestió i la transparència de l’àrea de Territori.
  2. Instem a una declaració pública del regidor responsable de l’Àrea de Territori, atès que és el màxim responsable dels fets i d’haver amagat informació a la resta
  de grups municipals i a la ciutadania.
  3. Demanem que el govern es comprometi a informar de forma periòdica i detallada
  a totes les forces polítiques municipals de com evolucionen les negociacions amb les propietats i dels projectes que és presentin al respecte.
  4. Reclamem que s’abordi urgentment els grans reptes urbanístics de la ciutat esmentats a la present moció amb el consens del màxim de grups polítics, amb l’implicació d’agents socials i a través de mecanismes públics i transparents de participació ciutadana.
  Elena Martín Díaz
  Premià en Comú Podem
  Andreu Mumbrú Fuxet
  Crida Premianenca – Alternativa Municipalista
  Pep Ripollès i Ballesteros
  Esquerra Repúblicana – Junt per Premià

  MOCIONS I PREGUNTES DEL PLE DE FEBRER 2020

  Moció de Premià en Comú Podem per fer front a l’emergència climàtica

  Els efectes del temporal Glòria que ha afectat de forma generalitzada el nostre país i, en particular les Terres de l’Ebre, les Comarques del Maresme, La Selva, el Gironès i l’Empordà, han posat en evidència la fragilitat de les nostres infraestructures viàries i del nostre litoral.
  En condicions climatològiques normals les comunicacions ferroviàries, afectades per la manca crònica d’inversions, provoquen un patiment constant entre els usuaris i dificulten el progrés dels nostres pobles i ciutats.
  Tampoc cal que hagi episodis climàtics virulents per a assistir a la progressiva degradació de la nostra façana litoral quasi destruïda per l’eliminació de les rieres, la construcció de ports i la pèrdua de cabal de la Tordera.
  Qualsevol complicació meteorològica, per petita que sigui, té capacitat per agreujar dramàticament la situació de les nostres comunicacions i de la nostra costa. Podem concloure, per tant, que aquests problemes no són casuals ni sorprenents; mes aviat parlem de PROBLEMES ESTRUCTURALS de la nostra comarca originats per intervenció humana directa en la zona o per efectes de l’escalfament global. En tot cas estem davant de situacions que no s’han abordat mai amb el rigor ni la determinació necessàries.
  Com a conseqüència de tot plegat l’Ajuntament de Barcelona ha començat a desenvolupar les seves pròpies estratègies ambientals que tenen repercussions sobre las característiques de la mobilitat a la comarca (restriccions d’accés a la ciutat de cotxes molt contaminants, reestructuració de les tarifes del transport públic, etc).
  D’altra banda les solucions que la nostra comarca precisa estan tan relacionades entre si que serà impossible abordar un aspecte sense abordar la resta; així, solucionar el problema del transport ferroviari és impossible sense tractar els problemes de la dinàmica litoral i les connexions entre les zones habitades i la franja de la costa i sense resoldre la transformació de la N-II en una via urbana o eliminar el peatge de la C-32.
  Per tal d’actuar sobre l’arrel dels problemes disposem ja o estaran disponibles aviat de tota una sèrie d’eines legals i financeres que està al nostre abast mobilitzar de manera profitosa:
  *Llei de Canvi Climàtic d’1 d’Agost de 2017 que fa un tractament integral del problema i que està pendent de dotació econòmica i de desenvolupament reglamentari.
  *Futura Ley de Cambio Climàtico y de Transformación Ecològica del Gobierno Central que serà elaborada en aquesta legislatura.
  *Programa europeu de 100.000.- milions d’euros de la Comissió Europea per la lluita contra el canvi climàtic.
  *Declaracions d’emergència climàtica del Gobierno Central i de l’Ajuntament de Barcelona.
  *Disponibilitat Pressupostària de 400.- milions d’euros a càrrec de la Generalitat de Catalunya com a compensació del traspàs de la N-II del Gobierno Central a la Generalitat l’any 2008.

  Per tot això l’Ajuntament de Premià de Mar insta a les administracions competents a adoptar les següents mesures i estratègies:
  Primer.- Afegir l’objectiu de LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC a la Taula de la Sostenibilitat on els representants polítics, les entitats i les persones que així ho vulguin puguin fer aportacions.
  Segon.- Assegurar que l’Ajuntament disposa de personal format per a abordar els problemes i les oportunitats relacionats amb les polítiques ambientals i de mobilitat.
  Tercer.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que desenvolupi reglamentàriament i doti correctament la Llei de Canvi Climàtic de l’1 d’Agost de 2017.
  Quart.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que acordi la formalització definitiva del Pacte de Mobilitat Sostenible del Maresme amb el Consell Comarcal del Maresme i la totalitat d’Ajuntaments de la Comarca.
  Cinquè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya i al Gobierno Central que habilitin la partida de 400.- milions d’euros de la compensació pel traspàs de la titularitat de la N-II del Govern Central a la Generalitat de Catalunya en 2009 i la destini a implementar les inversions previstes en el Pla de Mobilitat Sostenible del Maresme.
  Sisè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya la posta en funcionament de la T-Mobilitat, eina fonamental per a assegurar que les càrregues del transport públic es distribueixen de manera justa entre la ciutadania.
  Setè. – Demanar a la Generalitat de Catalunya que acordi amb el Gobierno Central en la Mesa bilateral creada per tractar el tema, els plans i les dotacions pressupostàries necessàries per a abordar les inversions que calen per a restituir tant com sigui possible la qualitat de la línia costanera de la Comarca malmesa per una dinàmica litoral alterada per la intervenció humana.
  Vuitè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que acordi amb el Gobierno els plans i les dotacions pressupostàries necessàries per a abordar les inversions que calen per estudiar la viabilitat de trasllat o modificació de la linea ferroviària per tal reforçar i garantir la mobilitat de la Comarca.
  Novè.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que asseguri que els Ports de la Comarca acompleixen la seva obligació de traspassar sorra i sediments del costat de llevant al costat de ponent dels seus dics per millorar la conservació de les platges de la Comarca.
  Desè.- Informar del present acord al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als Ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y de Transición Ecològica y Función Pública i al Consell Comarcal del Maresme.

  Elena Martín Díaz
  Portaveu de Premià en Comú Podem
  3 de febrer de 2020

  Moció de Premià en Comú Podem per repensar la rua de reis amb criteris de gènere, salut i sostenibilitat.

  Des de Premià en Comú Podem seguim pensant en un Premià per als infants i per això ens hem aturat a reflexionar sobre la celebració dels reis mags, els missatges que durant aquesta celebració fem arribar als nens i nenes de la nostra vila, els hàbits de salut i consum que promovem, així com els models i referents, amb presència femenina o no, que divulguem.
  És per això que el nostre grup proposa la creació d’una taula de debat en la que poder abordar i treballar aquestes qüestions, buscant generar els canvis necessaris per tal de promoure una festa més inclusiva, respectuosa i paritària.
  Des de Premià en Comú Podem proposem debatre les següents propostes:
  – Incloure models femenins. En alguns municipis, per exemple a la província de Lleida, ja s’han inclòs reines magues en la cavalcada.
  – Repensar el missatge en forma de xantatge que fem arribar als infants, relacionant el bon comportament, des d’una mirada adultcèntrica, amb la quantitat de regals.
  – Repensar el model de cavalcada, fent-lo més inclusiu, respectuós amb el medi ambient i promotor d’hàbits saludables. Per això proposem fer trams de la cavalcada lliures de sorolls forts, així com trams en els que no es llencin caramels. També revisar els temps i espais de recorregut, buscant que sigui adequat pels més petits i per persones amb mobilitat reduïda.
  – Proposem, a tot això, repensar la part més institucional de l’acte; durant aquesta part creiem que caldria donar veu als infants, autèntics protagonistes de les festes, i fer-lo més participatiu.
  – Per últim, creiem que el Nadal, i en concret la campanya de reis, és una bona oportunitat per bolcar esforços en la promoció del consum responsable i el comerç local i de proximitat. Per això proposem abordar també aquesta qüestió en aquest espai de debat.
  És per tot això que proposem al Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar l’adopció dels acords següents:
  1- Constituir una taula de treball en la que repensar l’acte de la cavalcada de reis en la que s’abordin totes les qüestions que hem enumerat.
  2- Convidar a participar en aquesta taula a les AMPAs i AFAs, així com a les entitats que treballen amb infants i joves, i al Consell d’Infants Municipal.

  Elena Martín Díaz
  Portaveu de Premià en Comú Podem
  3 de febrer de 2020

  MOCIONS I PREGUNTES DEL PLE DE GENER 2020

  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PREMIÀ EN COMÚ PODEM PER CONDEMNAR EL COP D’ESTAT A BOLIVIA

  El 20 d’octubre de 2019 es van celebrar eleccions legislatives a Bolívia. El partit governant, el Movimiento al Socialismo, va guanyar les eleccions. Segons els resultats oficials publicats pel Tribunal Suprem Electoral el 25 d’octubre, el MAS va obtenir el 47,08% dels vots i el principal partit opositor, Comunidad Ciudadana, el 36,51%.
  La normativa electoral boliviana estableix que, si cap partit obté el 50% dels vots però el primer partit té una diferencia del 10% o més respecte al segon, no se celebra una segona volta. Els partits de l’oposició van rebutjar el recompte i van convocar protestes durant els dies posteriors a la votació i la proclamació dels resultats, algunes d’elles violentes.
  Com a resposta a les protestes, el govern d’Evo Morales i el Tribunal Suprem Electoral van acceptar que l’Organización de Estados Americanos (OEA) fes una auditoria sobre les eleccions.
  Segons aquesta auditoria, es van produir “irregularitats” en el recompte, tot i que reconeixia que Evo Morales havia guanyat les eleccions. Tot i això, com a resposta, Evo Morales va anunciar la repetició de les eleccions, amb un òrgan electoral renovat.
  Malgrat aquesta proposta, manifestants opositors van atacar domicilis de membres del govern de Morales i el cap de l’Exèrcit va publicar un vídeo exigint la renuncia del president, que es va veure obligat a dimitir i fugir de la capital. Posteriorment va rebre asil polític a Méxic, i actualment a Argentina, perquè la seva integritat física estava en perill a Bolívia.
  A les manifestacions violentes i els atacs contra propietats de membres del govern s’ha afegit la repressió per part de la policia i les forces armades. La ruptura de la normalitat democràtica es va culminar amb l’autoproclamació com presidenta del país de Jeanine Áñez, que va rebre la banda presidencial de mans del comandant en cap de les Forces Armades que havia forçat la dimissió de Morales.
  El 14 de novembre Áñez, membre del partit Unidad Democrática i fins llavors vicepresidenta segona del Senat, es va autoproclamar presidenta sense el quòrum reglamentari a la càmera, i per tant violant la legalitat boliviana. Des de l’autoproclamació d’Áñez, la repressió policial i militar de les protestes s’ha agreujat. El govern de facto va aprobar el decret 4078, que eximeix de responsabilitat penal als militars que reprimeixin violentament mobilitzacions al carrer, garantint la seva impunitat.
  Més de 30 persones han mort i centenars han estat ferides des de l’inici de la crisis política, segons la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

  Per tot això, el grup municipal de Premià En Comú Podem proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

  1. Condemnar el cop d’Estat i l’escalada de violència a Bolívia que ha provocat, amb més de 30 morts, centenars de ferits i detinguts.
  2. Fer una crida urgent per a que s’aturi la violència i la repressió per part de les forces de seguretat sobre la població de Bolívia. Aquesta intervenció retrotrau a moments ja passats de la història llatinoamericana.
  3. Cridar a l’autoproclamat govern a realitzar la celebració d’unes eleccions lliures, on tots els bolivians i bolivianes puguin participar.
  4. Demanar que Espanya, la Unió Europea i la resta de la comunitat internacional ofereixin la seva mediació per posar fi a la violència i supervisar la celebració d’unes noves eleccions amb totes les garanties per a tots els actors polítics.
  5. Emplaçar als actors implicats per tal de garantir el retorn a Bolívia dels dirigents polítics a l’exili, com Evo Morales i Álvaro García Linera. A més, cal que es garanteixi la integritat física de la població, així com dels líders polítics de les diferents formacions polítiques.
  6. Instar a la Comissió Interamericana de Drets Humans a que supervisi i intervingui, des d’una posició independent, davant dels esdeveniments recents a Bolívia.
  7. Informar d’aquest acords al consulat de Bolivia a Barcelona, a la delegació del govern d’Espanya a Catalunya, a la conselleria d’afers exteriors relacions institucionals i transparència de la Generalitat i al conjunt de la ciutadania de Premià de Mar utilizant tots els mitjans públics locals de comunicació.

  Elena Martín Díaz
  Portaveu de Premià En Comú Podem

  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PREMIÀ EN COMÚ PODEM PER CONDEMNAR LA REPRESSIÓ A XILE

  A l’empara del que s’estableix en la normativa aplicable, (nom), en representació del Grup Municipal PREMIÀ EN COMÚ PODEM, eleva al Ple de l’Ajuntament per al seu debat i, si escau, aprovació la següent Moció sobre:
  EXPOSICIÓ DELS MOTIUS:
  En 1973 Augusto Pinochet va donar un cop d’estat que va tenir 16 anys de vida i va acabar sent una de les dictadures més sagnants i cruels a nivell mundial. Quaranta sis anys després ho torna a fer l’actual president, Sebastián Piñera, que li va declarar la guerra al seu poble desarmat declarant textualment que “Chile esta en Guerra”, activant l’Estat d’Excepció, amb la conseqüent militarització dels carrers i la imposició del toc de queda, dues eines de repressió i control de la població que no es veien des dels temps del dictador feixista Pinochet.
  Aquest president és el mateix que a principis d’octubre havia declarat que “ Chile es un verdadero oasis dentro de una América Latina convulsionada”, quan començaven les primeres “evasions massives” organitzades pels estudiants secundaris com a resposta a l’augment del bitllet del metro, el cost del qual està per sobre d’un euro i que suposa un 30% del salari de les famílies que sobreviuen amb l’SMI nacional.
  Fruit d’aquesta pujada, el dia 18 d’octubre va esclatar a Xile un moviment espontani, ampli i majoritari de la població del país, demanant que s’aturés l’increment del preu del bitllet del metro. La reacció oficial va dir que es tractava de “actos aislados de vándalos, de delincuentes y de violentos”, fins que van començar a sumar-se treballadores i treballadors de pràcticament tots els sectors industrials i empresarials, des dels productius als serveis, des dels sectors públics de l’àmbit de la sanitat, fins l’educació i la cultura, persones en atur o cessants, pensionistes, sectors polítics i pobles originaris. Les evasions van donar lloc a marxes i mobilitzacions per carrers i barris de Santiago, Valparaíso, Concepción i les principals ciutats de tot el país, ampliant-se arreu del territori xilè.
  Xile és àmpliament conegut pels economistes com “la proveta neoliberal”, en la qual Pinochet de la mà de Thatcher, van posar en pràctica el model neoliberal que volien (i volen) en el primer món.
  Aquestes jornades de protesta, són el resultat i donen compte del cansament amb un model excloent que ha privatitzat i ha fet precari la salut, l’educació, la seguretat social (Pensions), els serveis bàsics, l’aigua i que quaranta anys després de la posada en marxa de l’assaig econòmic neoliberal, queda demostrat que és un model fallit, ineficient i ineficaç, a l’una que profundament mesquí i contrari al model de ciutat justa i igualitària.
  Trenta anys després de la fi de la Dictadura, els militars han pres els carrers i sembren el terror armats, amb permís per a disparar i detenir a persones fins i tot en vehicles no identificats a una població desarmada que exigeix modificacions estructurals que signifiquin un canvi de paradigma econòmic i social.
  Aquesta situació ens deixa xifres demolidores (fins al 30 de novembre de 2019) i difícils de determinar, a causa de l’obscurantisme amb el qual actuen les forces de repressió, que ens parlen de més de 150 violacions a dones i nenes, 30.102 persones detingudes, 11.057 persones ferides, al voltant de 27 morts i un nombre indeterminat de persones desaparegudes.
  El INDH (Institut Nacional de Drets Humans) a instat al Govern de Piñera que aclareixi el nombre de morts i desapareguts el més aviat possible, ja que és aquest organisme (INDH) qui posseeix les xifres més reals; es aquest organisme qui esta elevant accions judicials i recursos d’empares per homicidis, violència sexual, i tortures entre altres causes contra l’Estat Xilè i forces policials i militars.

  PROPOSTA D’ACORDS:

  PER TOT L’ANTERIORMENT EXPOSAT EL GRUP MUNICIPAL PREMIÀ EN COMÚ PODEM, PROPOSA AL PLE DE L’AJUNTAMENT L’APROVACIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS:

  PRIMER. Que l’Ajuntament de Premià de Mar, com a institució democràtica i sensible que és, es solidaritzi amb el poble xilè i denunciï de manera contundent la violència d’Estat que pateix a mans del govern de Sebastián Piñera fent servir l’Estat d’Excepció, militaritzant els carrers, alçant el toc de queda i assetjant barris concrets.

  SEGON. Denunciar la brutalitat policial i militar, la seva desproporcionalitat i l’abús d’autoritat que exerceix sobre la població xilena.

  TERCER. Denunciar la manipulació informativa que fa que apareguin el saqueig i la protesta social com l’ens criminal que va iniciar les mesures del govern actual.

  QUART. Fer una crida a la pau i al diàleg per a trobar solució, que passi per la volta dels militars a les seves casernes, la convocatòria d’eleccions presidencials i l’inici d’un procés constituent que deixi enrere l’ombra del dictador impresa en la Constitució i en tot el seu sistema econòmic, judicial i parlamentari.

  CINQUÈ. Instar als comissionats internacionals de defensa i protecció dels DDHH d’àmbit internacional:
  A l’enviament d’observadors i relators a territori xilè.
  A exigir al govern de Xile dades reals i fefaents del nombre de persones mortes, detingudes, violades, ferides, torturades i desaparegudes en tot el territori xilè.

  SISÈ. Instar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat (i als seus òrgans competents) a:

  Que es pronunciïn en contra de les mesures adoptades pel President Sebastián Piñera contra el seu poble.
  Que cridin al govern de Xile a cessar la violència d’Estat.

  SETÈ. Enviar aquesta moció als organismes en defensa dels DDHH internacionals (Amnistia Internacional, ONU i UNICEF), a l’Ambaixada de Xile a Espanya i al Consolat de Xile a Barcelona.

  Elena Martín Díaz
  Portaveu de Premià en Comú Podem

  MOCIONS I PREGUNTES DEL PLE DE NOVEMBRE 2019

  Resum de mocions i preguntes del mes de novembre

  MOCIONS I PREGUNTES DEL PLE D’OCTUBRE 2019

  Moció per a la defensa del refugi i l'acollida i de reconeixement a la tasca de l'ONG Proactiva Open Arms.

  L’ONG Proactiva Open Arms ha rescatat en menys de quatre anys, més de 55.000 persones, salvant- les de morir enmig del Mediterrani. Proactiva Open Arms i moltes altres organitzacions internacionals realitzen una tasca de salvament indispensable, que denuncia i supleix parcialment la manca de voluntat política dels governs europeus, turc i libi, entre d’altres.

  La inacció de la UE i dels governs dels estats membres davant la crisi de les persones refugiades contrasta clarament amb el suport ciutadà i el reconeixement social que té, a nivell global, la tasca de l’Open Arms. Aquest mateix mes, guardonat amb la Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya.

  Sota el lema “Volem acollir”, centenars de milers de persones varen marxar pel centre de Barcelona, ara fa poc més de dos anys, expressant la voluntat que els governs acordessin vies segures per al refugi i les polítiques actives d’acollida. En aquests 30 mesos, la situació no només no ha millorat, sinó que ha empitjorat clarament; la UE es tanca en sí mateixa, convertint-se en una fortalesa de la insolidaritat, i assoleix acords vergonyants perquè països com Turquia o Líbia facin de fre a l’arribada de refugiades i permet que els governs segueixin ignorant les peticions d’auxili d’embarcacions de rescat, com el Sea Watch de la capitana Carola Rackete. Mentre això succeeix i els governs incompleixen els seus minsos compromisos en matèria d’acollida, centenars de persones segueixen morint al Mediterrani.

  L’aparició i auge de partits d’extrema dreta, i el seu accés als governs de països com Itàlia, no han fet sinó incrementar l’hostilitat i la persecució contra les ONGs, que han portat a episodis difícilment comprensibles, com la retenció de l’Open Arms a Pozzallo (Sicília), el seu posterior bloqueig durant mesos al port de Barcelona, les amenaces de multes de fins a 900.000€ per part del Govern d’Espanya, o els intents de criminalització i persecució constants per part del Govern d’Itàlia.

  El darrer episodi del despropòsit de la política de rescat i refugi europea s’ha produït aquest passat mes d’agost, després que l’Open Arms hagués rescatat 160 nàufrags en aigües internacionals. Malta i Itàlia s’han negat a deixar atracar el vaixell als seus ports i Espanya, malgrat l’oferiment del port de Barcelona, ha reaccionat tard i malament a la crisi. Finalment, la justícia italiana ha permès el desembarcament de les persones rescatades, quinze dels quals seran acollits al nostre país.

  En aquest sentit, cal tenir en compte que l’acollida ha d’anar més enllà de l’assistencialisme i ha de fugir de l’estigmatització de les persones refugiades. Les ONGs han denunciat reiteradament que Espanya i Catalunya tenen un fort dèficit d’infraestructures i de recursos per a fer front a les necessitats d’acollida i que, sovint, això condueix al fracàs dels processos d’inclusió social.

  Per tot l’exposat, el Grup de Premià En Comú Podem proposa al Ple l’adopció dels següents

  ACORDS

  1.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Premià de Mar a la tasca de l’ONG Proactiva Open Arms i reconèixer la vàlua de les seves accions, front la criminalització, hostilitat i desprestigi de la que ha estat objecte per part dels governs d’Itàlia i d’Espanya.

  2.- Exigir al Consell Europeu, a la UE i, especialment, al Govern d’Espanya, que acordin vies segures per als refugiats, polítiques actives de rescat marítim, i que compleixin amb els compromisos adquirits prèviament per a l’acollida de persones en cerca de refugi.

  3.- Exigir al Govern d’Espanya i al Govern de la Generalitat de Catalunya que garanteixin els recursos necessaris per a unes correctes polítiques d’acollida i d’inclusió social, treballant conjuntament les administracions públiques amb les entitats socials i ONGs.

  4.- Expressar el suport a totes les iniciatives del món local i/o del Fons Català de Cooperació, en matèria de defensa del dret d’asil, de refugi i d’acollida.

  5.- Comunicar aquests acords a Proactiva Open Arms, al Govern d’Espanya, al Govern de Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament Europeu, del Congrés de Diputats i del Parlament de Catalunya i al Fons Català de Cooperació.

  Moció per a la millora en la gestió dels residus

  Atès que les societats mediambientalment responsables tenen cura de la gestió integral dels seus residus.

  Atès que un dels reptes principals que tenim al davant és la transició d’un model d’economia lineal, en el que els residus acaben en abocadors o processats en
  incineradores en la seva major part, a un model d’economia circular, en el que els residus són considerats un producte amb capacitat de reintegrar-se al cicle
  productiu, mantenint el valor d’ús dels recursos tant de temps com sigui possible mitjançant la reutilització, la reparació i el reciclatge. Aquest canvi suposa no
  només una reducció del seu impacte ambiental, sinó un gir total cap a una economia basada en un ús sostenible dels recursos, un major grau d’autosuficiència
  en relació a les matèries primeres i als recursos utilitzats, i un nínxol econòmic amb capacitat de ser motor de reactivació econòmica i de creació de llocs de treball.

  Atès que la Unió Europea va aprovar el desembre del 2015 el seu paquet d’economia circular. En aquest nou paradigma, les diferents Directives Europees i la
  Directiva Marc de Residus obliga els estats membres a reutilitzar o reciclar el 50% de residus d’origen municipal el 2020, un percentatge que es veu incrementat fins
  al 70% el 2030.

  Atès que Premià de Mar està molt lluny d’aquest objectius.

  Atès que els Ajuntaments tenen la responsabilitat d’exercir una gestió conscient i avançada dels residus amb la implantació de sistemes de recollida capaços de
  trencar amb aquest estancament en la recollida selectiva, i conscienciar a la ciutadania de la separació en origen, a les seves llars.

  Atès que també és molt clara la incapacitat del model actual de contenidors oberts per actuar com a eina catalitzadora del canvi, i cal avançar cap a sistemes més
  eficients.

  Atès que es fa evident que calen polítiques col·lectives, valentes i eficients per aconseguir avançar en la recollida selectiva i el reciclatge, i que superin les accions voluntaristes i les declaracions d’intencions i estableixin objectius i compromisos polítics clars d’obligat acompliment.

  Atès que en la prevenció de residus no només esdevé fonamental les campanyes de conscienciació, sinó que són necessaris profunds canvis legislatius, com ara una
  nova llei per al sector de l’embalatge i els envasos, per reduir-ne la quantitat, establir-ne els materials i apostar per l’ecodisseny com a element fonamental. Cal
  entre d’altres apostar per ampliar la responsabilitat dels productors en la recuperació dels materials així com en el cofinançament de la gestió dels residus en
  tota la seva cadena de tractament, des de la recollida selectiva fins al tractament, dipòsit i/o valorització energètica.

  Atès que qualsevol sistema de recollida s’ha d’adaptar a la seva realitat municipal, amb la participació de la ciutadania, quelcom clau pel bon funcionament del sistema
  que s’adopti.

  Atès que l’actual contracte mixt de neteja viària, platges i serveis RSU té una durada de 8 anys.

  Atès que es va formalitzar el 9 de gener de 2013 i que per tant el proper gener del 2021 es complirà la durada establerta.

  Atès que l’anterior ple es va aprovar una moció on es demanava: Promoure sistemes de recollida eficients a nivell municipal, que garanteixin un % de recollida
  selectiva neta mínim del ordre del 70% i que posin el focus en la recollida de la matèria orgànica de qualitat amb un nivell d’impropis inferior al 3%.
  Promoure sistemes de recollida eficients a nivell municipal, que garanteixin un % de recollida selectiva neta mínim del ordre del 70% i que posin el focus en la
  recollida de la matèria orgànica de qualitat amb un nivell d’impropis inferior al 3%.

  EL GRUP MUNICIPAL DE PREMIÀ EN COMÚ PODEM PROPOSA AL PLE L’ADOPCIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS:

  1.- Crear una taula de treball amb els grups municipals, entitats i experts que vulguin participar per tal de realitzar un estudi, en un termini màxim de 6 mesos, sobre quins són els sistemes de recollida, domiciliaria i comercial, que cal implantar i quins canvis cal fer en el futur contracte, de cara a assolir els objectius de recollida selectiva de residus fixats per l’any 2020.

  2- Estudiar experiències d’altres municipis on el percentatge de recuperació de residus sigui molt superior al nostre per tal d’avaluar-ne la possible implementació al nostre municipi.
  Aquest estudi haurà d’incloure:
  – Una avaluació del funcionament actual de la recollida de residus comercials per tal d’avaluar els possibles canvis a introduir.
  – Un procés participatiu, amb enquestes i recollida d’informació sobre els hàbits i la gestió dels residus per part del veïns i veïnes.
  – Espais de debat ciutadà, valorant l’actual sistema i les possibles alternatives.

  5.- Comprometre’s a desenvolupar accions locals de prevenció de residus i de reducció de la fracció resta, promovent experiències de reutilització i reparació, entre altres.

  6.- Notificar aquests acords a les associacions de veïns i veïnes de Premià de Mar, al Consell d’administració i gerència de la societat municipal Premià Serveis Municipals S.L..

  Pregunta sobre el Centre d'Atenció Primària

  En primer lloc volem reconèixer la feina que fan els professionals de la sanitat pública i fer-los costat en les difícils condicions en les que han de treballar.

  Atès que el CAP de Premià de Mar donar servei a un elevat número de persones usuàries.

  Atès que cada cop es produeixen llistes d’espera més llargues, i es fa més palesa la necessitat d’especialistes i serveis.

  El grup municipal de Premià en Comú Podem fa les següents preguntes:

  PRIMER: Té coneixement l’equip de govern municipal de les ràtios de pacients per professional existents al nostre cap? Té coneixement de la mitjana a Catalunya?

  SEGON: S’ha comunicat al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya les greus mancances que patim les persones usuàries del CAP de Premià de Mar?

  PREGUNTES AL PLE DE SETEMBRE 2019

  L'inici del curs escolar 2019-20

  El grup municipal de Premià en comú Podem fa les següents preguntes:

  PRIMER: Quan es pensa reprendre el treball de la comissió d’elaboració de mapa escolar?
  Què planificació està prevista?

  SEGON: En el marc del Pacte Contra la Segregació Escolar a Catalunya, al que ens adherim al febrer de 2019, quines iniciatives es duran a terme el proper curs?

  TERCER: Quines gestions s’han realitzat fins ara referent a l’elaboració de l’estudi d’impacte de la possible creació d’un institut escola, pel que fa a la segregació?
  Quan podrem disposar d’aquet estudi?

  QUART: Atès que una de les escoles públiques de Premià integrarà uns 18 alumnes nouvinguts residents a Premià de Dalt: a què acords han arribat amb l’ajuntament veí?
  Quins recursos rebrà l’escola que acull aquest grup d’alumnes?

  Premià de Mar, 5 de setembre de 2019
  Elena Martín Díaz
  Portaveu de Premià En Comú Podem

  L'estat de les platges de la nostra població

  Atès que el concessionari del port està obligat a realitzar el transvasament de sorra de la platja de llevant a ponent del port.
  Atès que aquest any estava previst realitzar el transvasament mitjançant vaixell-draga.
  Atès que el govern de l’Estat té previst realitzar un projecte de regeneració de les platges centrals de la població.
  Atès que aquest estiu ha estat la ciutadania organitzada que ha realitzat tasques de neteja addicionals a les nostres platges.
  Atès que estiu rere estiu vam patir diversos episodis de contaminació de les aigües la qual la feien no apta per al bany.

  PRIMER: Quin és l’estat actual del projecte del ministeri sobre el nostre litoral?

  SEGON: ¿S’ha descartat definitivament l’ús de la draga per efectuar la reposició de sorra?

  TERCER: Quines accions es tenen previstes a nivell local o comarcal per evitar els episodis de contaminació del nostre litoral?

  QUART: Quines accions es tenen previstes per millorar la neteja i estat de les nostres platges?

  Premià de Mar, 5 de setembre de 2019
  Elena Martín Díaz
  Portaveu de Premià En Comú Podem

  MOCIONS DEL PLE DE MARÇ 2019

  Moció en suport al Manifest de la Vaga Feminista 8 de Març a Catalunya

  logo coali

  Tal i com expressa el Manifest de la Vaga Feminista 8 de Març a Catalunya al qual s’han adherit més de 350 organitzacions:
  El “8 de Març, les dones de tot el món estem convocades a la VAGA FEMINISTA.
  Cada 8 de març celebrem l’aliança entre dones per a defensar els nostres drets conquistats. Ens precedeix una llarga genealogia de dones activistes, sufragistes i sindicalistes. Les que van portat la Segona República, les que van lluitar a la Guerra Civil, les que van combatre el colonialisme i les que van formar part de les lluites antiimperialistes. No obstant això, sabem que encara no és suficient: queda molt per
  fer i nosaltres seguim lluitan.
  La sororitat és la nostra arma; és l’acció multitudinària la que ens permet seguir avançant. La data del 8 de març és nostra, és internacional i és reivindicativa.
  Les nostres identitats són múltiples, som diverses. Vivim als pobles i a les ciutats, treballem en l’àmbit laboral i en el de les cures. Som paies, gitanes, dones amb diversitat funcional, migrades i racialitzades. Les nostres edats són totes i ens sabem lesbianes, trans, bisexuals, inter, queer, hetero… Som les que no hi són: som les assassinades, som les preses, som les que es van quedar al mar, som les que es van quedar a les fronteres. Som TOTES.”
  En aquest manifest, elaborat pels moviments feministes, es citen desenes de reivindicacions que han estat consensuades per centenars de dones diverses que s’han estat reunit des de fa mesos i que han aportat les seves experiències de lluita. Les reivindicacions expressades aporten prioritats sobre moltes àrees en les que dones molt diferents s’han posat d’acord per fer front a les estructures opressió
  patriarcal des de la sororitat.
  Davant aquesta marea de força, pensament i canvi que representa la Vaga Feminista, i que omple les places i els carrers, les institucions hem d’estar a l’alçada. Hem d’incorporar canvis, amb urgència, sense excuses, sense dilacions i amb compromís polític i pressupostari.
  Els ajuntaments tenim competències en algunes de les reivindicacions del manifest. Per exemple, entre les reivindicacions, es denuncia que ser dona sigui la principal causa de pobresa i que se’ns castigui per la nostra diversitat. La precarietat s’agreuja per a moltes de nosaltres pel fet de tenir més edat, ser migrada i estar racialitzades, per tenir diversitat funcional o una imatge allunyada de la normativitat. Reivindiquem que la nostra situació laboral ens permeti desenvolupar un projecte vital amb dignitat i autonomia i que l’ocupació s’adapti a les necessitats de la vida. Cal aportar aquestes reivindicacions a les contractacions que realitza l’ajuntament.
  També es recull la preocupació pel qüestionament constant de la llei de l’avortament i les manifestacions públiques que es realitzen, perquè repudiem qualsevol tipus d’ingerència en la decisió de les dones sobre els nostres cossos. Es reivindica també el nostre dret a una formació afectivo-sexual que ens ensenyi en la diversitat, sense pors, sense complexos, sense reduir-nos a mers objectes i que no permeti ni una sola
  agressió masclista ni LGTBIfòbica a les aules. Alhora, s’exigeix un avanç en la coeducació en tots els àmbits i espais de formació i una educació que no relegui la nostra història als marges dels llibres de text; i en la que la perspectiva de gènere sigui transversal a totes les disciplines.
  També es reclama la recuperació de la memòria històrica i del protagonisme de les dones i de les seves lluites així com mantenir el record de les que ja no hi són: Veritat, justícia, reparació i no repetició.
  Per totes les raons exposades, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
  Primer. Donar suport al Manifest de la Vaga Feminista 8 de Març a Catalunya (https://www.vagafeminista.cat/manifest-8m/).
  Segon. Realitzar una auditoria amb perspectiva de gènere, en la que s’avaluï el pressupost de l’Ajuntament i les contractacions municipals, per tal de realitzar una avaluació de les contractacions que es realitzen en sectors feminitzats i de cures (neteja d’edificis, Servei d’atenció domiciliària, llars d’infants, entre altres) i comparar-les amb sectors masculinitzats (autobusos, manteniment, obres, entre d’altres) per igualar les condicions salarials i evitar condicions de precaritzades (hores contractades, desplaçaments, temporalitat, entre d’altres), i conèixer el pressupost exacte que l’Ajuntament dedica a polítiques d’igualtat.
  Aquesta avaluació es farà a la taula de gènere, amb suport extern.
  Tercer. Expressar el suport del ple municipal vers el dret a l’avortament i la seva gratuïtat en el sistema de públic de salut.
  Quart. Garantir que tot l’alumnat de Premià de Mar participarà en un programa per la diversitat sexual i afectiva, així com en un de co-educació, abans de finalitzar l’educació obligatòria. Promoure o donar suport a una xarxa d’educadors i educadores per la no discriminació.
  Cinquè. Garantir la paritat tant en les xerrades i actes públics, així com en les cites i publicacions de recuperació de la memòria històrica.
  Sisè. Vetllar per la representació de les dones migrades, amb capacitats diverses, LGTBiQ, racialitzades i llegides com a musulmanes en els actes públics, així com en les taules amb representació ciutadana.
  Elena Martín Díaz
  Portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA
  Premià de Mar, 26 de Febrer de 2019

  Moció per la implantació de la T-Mobilitat

  Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat la modificació de l’Ordenança Reguladora del tribut metropolità amb el propòsit de fer-lo efectiu en els 18 municipis que pertanyen a la corona 2 del sistema tarifari integrat.
  Atès que aquesta modificació respon, entre d’altres motivacions, a la voluntat per part de l’AMB d’integrar aquests 18 municipis en la corona 1.
  Atès que la integració d’aquests municipis ha posat de nou en evidència la disfunció en el sistema actual de corones que penalitza a ciutadania resident a determinats municipis que des d’un criteri de temps i distància de recorregut genera encara més greuge.
  Atès que són molts els municipis que de manera reiterada han exigit la redefinició de les zones en considerar que l’assignació a la zona no ha estat definida en base a criteris de mobilitat i sostenibilitat del sistema.
  Atès que el grup municipal de ICV-EUiA al ple de novembre del 2018 ja va demanar a l’equip de govern que demanés la inclusió a la zona 1 de la corona metropolitana.
  Atès que els municipis que no formen part de l’AMB estan adherits a la AMTU (Associació de municipis per la mobilitat i transport urbà), que treballa entre altres coses per assolir un finançament estable pels municipis associats per tal de que puguin fer front a la millora i manteniment dels transports públics.
  Atès que altres ajuntaments de la comarca ja han demanat l’entrada en aquesta zona tarifaria.
  Atès que l’anomenada T-Mobilitat ha de venir a resoldre aquest problema derivat de la zonificació, a priori amb un nova ordenació superadora de l’actual sistema que permetrà una definició més ajustada i lògica que l’actual, amb un mètode basat en el post-pagament per distància
  recorreguda i temps.
  Atès que el projecte de la T-mobilitat, adjudicat el darrer trimestre del 2014, ha patit diversos ajornaments per la seva posada en funcionament, el darrer a finals de 2018, amb un nou horitzó previst pel 2019, però sense data concreta.
  Atès que l’empresa adjudicatària de la implantació del sistema (SocMobilitat) constituïda per Indra, CaixaBank, Fujitsu i Moventia està incomplint els terminis i ja ha estat objecte de dues sancions per part de l’ATM a causa dels retards en el calendari: de 99.231 euros per incompliment de les obligacions derivades de la manca d’inversió que ha provocat un endarreriment en l’execució del projecte i de 20.000 euros per incompliment de determinades directrius del responsable del contracte del projecte T-Mobilitat.
  Atès que és palesa i manifesta la incapacitat de fer complir els calendaris previstos pel desplegament de la T-Mobilitat, d’altra banda anunciada reiteradament i postergada tantes altres.
  El Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar, a proposta del grup municipal d’ICVEUIA-E acorda:
  PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat la implantació de la T-Mobilitat durant l’any 2019 amb el benentès que aquesta es farà efectiva amb un nou sistema tarifari i de pagament que deixi enrere l’actual basat en zones, que a totes llums s’ha demostrat injust i discriminatori.
  SEGON.- Demanar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat del Transport Metropolità que fins que no s’activi la T-Mobilitat el nostre municipi s’integri a la zona 1 del transport metropolità.
  TERCER.- Demanar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat del Transport Metropolità el calendari d’implantació definitiu de la T-Mobilitat, amb concreció de les diferents fases de desplegament i execució.
  QUART.- Sol·licitar els estudis i informes que corresponguin per valorar tots els incompliments i si s’escau les sancions i la revisió del contracte amb l’empresa adjudicatària de la T-Mobilitat pels reiterats incompliments contractuals i actuar en conseqüència si aquests retards són constitutius de rescissió del mateix.
  CINQUÈ.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al conseller de Territori i Sostenibilitat, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Autoritat Metropolitana del Transport (ATM), a l’Associació de municipis per la mobilitat i transport urbà (AMTU), a tots els ajuntaments dels municipis de la comarca i a les entitats municipalistes ACM i FMC i a l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP).

  MOCIONS DEL PLE DE DESEMBRE 2018

  Feminització de la institució

  MOCIÓ PER L’IMPULS DE MESURES QUE COL·LABORIN EN LA FEMINITZACIÓ DE LA TASCA INSTITUCIONAL
  El nostre grup ha denunciat altres vegades la masculinització de la política, i també del nostre ajuntament, i més concretament del nostre ple.
  Si al més de maig presentàvem una moció sota el lema: als carrers volem ser lliures, no valentes; en aquesta ocasió hauríem de dir, a la institució volem ser la meitat o més, ni una menys.
  Evidentment la feminització de la política no és només una qüestió del número de dones que exerceixen càrrecs electes, però sí és una conseqüència necessària derivada de canviar l’estructura patriarcal sobre la que s’ha construït la política municipal.
  Podem identificar multitud de dinàmiques en el sí de l’activitat política que justifiquen aquesta afirmació: la política i els partits s’han construït sobre una estructura patriarcal que exclou les dones.
  Feminitzar la política vol dir incorporar més dones a la política i fer-la més feminista. Aspirem a una representació paritària, que reflecteixi la composició real de la societat, doncs, cal garantir el dret de les dones a representar i ser representades, com cal també integrar la diversitat de col·lectius que formen la nostra societat.
  És des del model androcèntric des d’on s’han instituït els drets i impulsat les polítiques. Cal incorporar la perspectiva de gènere per a la construcció real i efectiva dels drets de ciutadania. Les dones som més de la meitat de la població i cal que la participació política estigui garantida. L’acció positiva, la paritat o les quotes no són pas una solució, però són necessàries quan les premisses i les bases són desiguals, tal com succeeix en el model polític actual.
  Es fa necessari doncs desfer camí en les inèrcies i dinàmiques sobre les que s’ha construït la institució i introduir canvis que comencin a fer més compatible la representació política amb la vida quotidiana i la cura.
  A instància de l’assemblea feminista de Premià en Comú Podem, el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa proposem al ple de Premià de Mar l’adopció dels següents acords:
  1.- Regular la baixa de maternitat/paternitat i permetre el vot telemàtic, o el vot delegat, durant aquest període de gaudiment.
  2.- Facilitar, sempre que sigui possible, que als consells i taules de treball hi participin no regidors/es.
  3.- Crear un grup de treball amb l’encàrrec de millorar la dinàmica del ple municipal: més àgil, més participatiu pels veïns i veïnes i en horari més accessible.
  4.- Convocar les reunions amb ordre del dia, hora d’inici i fi, i limitar-les a acabar no més tard de les 20.30h.

  Moció delicte d'injúries a la corona

  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – ENTESA PERQUÈ ES DEROGUI EL DELICTE D’INJÚRIES A LA CORONA I PER REAFIRMAR EL COMPROMÍS AMB ELS VALORS REPUBLICANS I LA DEMOCRÀCIA

  EXPOSICIÓ DE MOTIUS
  El Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg va dictar al març de 2018 una sentència per la qual condemna Espanya a tornar la multa que, a canvi de no ingressar a la presó, van pagar dos joves condemnats per cremar fa 11 anys una foto del Rei durant la Diada. La justícia europea considera que aquesta actuació va ser “una expressió simbòlica de la crítica política” i que els tribunals espanyols, l’Audiència Nacional i el Tribunal Constitucional, van vulnerar l’article 10 de la Convenció Europea de Drets Humans relatiu a la llibertat d’expressió.
  El Codi Penal ofereix més protecció a la Casa Reial que a qualsevol altra institució o ciutadà de l’Estat, a través del delicte d’injúries a la Corona (articles 490.3 i 491). Per contra, el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) té una jurisprudència molt clara i sòlida, en virtut de la qual els ordenaments no poden atorgar una protecció especial i qualificada als seus càrrecs i institucions més importants sinó més aviat al contrari, han de permetre un major grau de crítica. Això es justifica perquè es tracten d’institucions públiques que han de trobar subjectes al qüestionament i escrutini ciutadà en el marc d’una democràcia.
  Aquesta postura del TEDH es veu reafirmada pel Consell d’Europa i pel Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, per a qui la llibertat d’expressió és “la pedra angular de totes les societats lliures i democràtiques” afegint, a més -en una Observació específica sobre aquest tema en 2011- la “gran importància” que atorga el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics a “l’expressió sense inhibicions en el debat públic sobre figures de l’àmbit públic i polític en una societat democràtica”. És per això, diuen literalment des de Nacions Unides, que “totes les figures públiques, fins i tot les que exerceixen els càrrecs polítics de major importància, com els caps d’Estat o de Govern, poden ser objecte legítim de crítiques i oposició política”.
  Recentment el Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució per reprovar el comportament del Rei pel seu discurs després de l’1 d’octubre de 2017, on va encoratjar la confrontació i la tensió i, embolcallant-se en una Constitució que ja no representa a tota la societat, es va posar en la primera línia del bloc reaccionari. Una irresponsable actitud que va estar acompanyada d’un to aspre i indesitjable. A aquesta reprovació se li ha unit la de l’Ajuntament de Barcelona.
  Davant l’acord del Parlament, el Consell de Ministres va acordar demanar al Consell d’Estat que emetés amb urgència el seu dictamen preceptiu per impugnar davant el Tribunal Constitucional, ja que el Govern considerava “políticament inacceptable” la proposició aprovada. Tot i que el Consell d’Estat ha recomanat no anar al Tribunal Constitucional, declarant que el Parlament és lliure de fer judicis polítics, el Govern ho ha fet cas i va anunciar el passat 26 d’octubre que interposarà un recurs contra el Parlament de Catalunya.
  Cal recordar que en l’acord pressupostari entre Units Podem i el Govern s’inclou la modificació dels articles del Codi Penal que regulen els delictes d’ofensa als sentiments religiosos i injúries a la Corona, així com recentment ha estat aprovada a tràmit al Congrés una llei de protecció de la llibertat d’expressió, impulsada per Izquierda Unida, que recull precisament aquest acord.
  D’altra banda els membres del Partit Popular, PSOE i Ciutadans a la Mesa del Congrés han denegat en les últimes setmanes que ni tan sols es debati en aquesta Cambra l’aprovació d’una Comissió d’investigació sobre els presumptes delictes que hagi pogut cometre el rei emèrit, Joan Carles de Borbó.
  Arran dels enregistraments de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, donades a conèixer per diversos mitjans de comunicació, hi ha indicis més que suficients per a iniciar aquesta investigació al monarca emèrit. Després d’una primera denegació de la Taula del Congrés on s’al·legava que la inviolabilitat del Cap d’Estat impedia aquesta investigació -una cosa que no compartim, ja que la inviolabilitat en tot cas s’hauria de circumscriure a actes de naturalesa política ratificats pel Govern-, el passat dimarts 23 d’octubre es va denegar una segona petició. S’hi sol·licitava investigar a Joan Carles de Borbó des de la seva abdicació el 2014, quan formalment va deixar de ser inviolable per estar únicament aforat.
  Finalment, creiem que resulta ja del tot inajornable materialitzar una reivindicació democràtica bàsica en aquest país com és la realització d’un referèndum sobre Monarquia i República.
  Per tot això, el grup municipal d’ D’INICIATIVA PER CATALUNYA – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – ENTESA proposa al Ple de Premià de Mar l’adopció dels següents ACORDS:
  PRIMER: Instar el Govern de l’Estat a derogar el delicte d’injúries al Rei i a la Casa reial dels articles 490.3 i 491 del Codi Penal, igualant la protecció penal de l’honor d’aquesta figura a la de la resta de ciutadans.
  SEGON: Rebutjar i condemnar el posicionament del Rei Felip VI i la seva intervenció en el conflicte de Catalunya, així com la seva justificació de la violència per part dels cossos policials de l’1 d’octubre.
  TERCER: Reafirmar el compromís amb els valors republicans i apostar per l’abolició d’una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia.
  QUART: Instar el Govern i al Congrés dels Diputats a què es permeti investigar en seu parlamentària les accions realitzades per Joan Carles de Borbó des de l’any 2014, moment en què deixa de ser inviolable jurídicament, i sobre qui recauen indicis suficients de delicte.
  CINQUÈ: Instar el Govern a convocar un referèndum d’acord a la Constitució perquè els ciutadans puguem decidir entre Monarquia i República.
  SISÈ: Comunicar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.

  MOCIONS ANTERIORS

  [advanced_iframe src=”http://grupmunicipalcoaliciopremia.blogspot.com/” width=”100%” height=”800″]

  PREGUNTES DEL PLE DE SETEMBRE 2019

  L’inici del curs escolar 2019-20

  El grup municipal de Premià en Comú Podem fa les següents preguntes:

  PRIMER: Quan es pensa reprendre el treball de la comissió d’elaboració de mapa escolar?
  Quina planificació hi ha prevista?

  SEGON: En el marc del Pacte Contra la Segregació Escolar a Catalunya, al que ens vam adherir al febrer de 2019, quines iniciatives es duran a terme el proper curs?

  TERCER: Quines gestions s’han realitzat fins ara referent a l’elaboració de l’estudi d’impacte de la possible creació d’un institut escola, pel que fa a la segregació?
  Quan podrem disposar d’aquet estudi?

  QUART: Donat que una de les escoles públiques de Premià integrarà uns 18 alumnes nouvinguts residents a Premià de Dalt: a quins acords s’han arribat amb l’ajuntament veí?
  Quins recursos rebrà l’escola que acull aquest grup d’alumnes?

  Premià de Mar, 5 de setembre de 2019
  Elena Martín Díaz
  Portaveu de Premià En Comú Podem

  L'estat de les platges de la nostra població

  Atès que el concessionari del port està obligat a realitzar el transvasament de sorra de la platja de llevant a ponent del port.
  Atès que aquest any estava previst realitzar el transvasament mitjançant vaixell-draga.
  Atès que el govern de l’Estat té previst realitzar un projecte de regeneració de la platges centrals de la població.
  Atès que aquest estiu ha sigut la ciutadania organitzada qui ha realitzat tasques de neteja addicionals a les nostres platges.
  Atès que aquest estiu rere estiu patim diversos episodis de contaminació de les aigües la qual la feien no apta pel bany.

  PRIMER: Quin és l’estat actual del projecte del ministeri sobre el nostre litoral?

  SEGON: S’ha descartat definitivament l’ús de la draga per efectuar la reposició de sorra?

  TERCER: Quines accions es tenen previstes a nivell local o comarcal per evitar els episodis de contaminació del nostre litoral?

  QUART: Quines accions es tenen previstes per millorar la neteja i estat de les nostres platges?

  Premià de Mar, 5 de setembre de 2019
  Elena Martín Díaz
  Portaveu de Premià En Comú Podem

  MOCIONS DEL PLE DE MARÇ 2019

  Moció en suport al Manifest de la Vaga Feminista 8 de Març a Catalunya

  logo coali

  Tal i com expressa el Manifest de la Vaga Feminista 8 de Març a Catalunya al qual s’han adherit més de 350 organitzacions:
  El “8 de Març, les dones de tot el món estem convocades a la VAGA FEMINISTA.
  Cada 8 de març celebrem l’aliança entre dones per a defensar els nostres drets conquistats. Ens precedeix una llarga genealogia de dones activistes, sufragistes i sindicalistes. Les que van portat la Segona República, les que van lluitar a la Guerra Civil, les que van combatre el colonialisme i les que van formar part de les lluites antiimperialistes. No obstant això, sabem que encara no és suficient: queda molt per
  fer i nosaltres seguim lluitan.
  La sororitat és la nostra arma; és l’acció multitudinària la que ens permet seguir avançant. La data del 8 de març és nostra, és internacional i és reivindicativa.
  Les nostres identitats són múltiples, som diverses. Vivim als pobles i a les ciutats, treballem en l’àmbit laboral i en el de les cures. Som paies, gitanes, dones amb diversitat funcional, migrades i racialitzades. Les nostres edats són totes i ens sabem lesbianes, trans, bisexuals, inter, queer, hetero… Som les que no hi són: som les assassinades, som les preses, som les que es van quedar al mar, som les que es van quedar a les fronteres. Som TOTES.”
  En aquest manifest, elaborat pels moviments feministes, es citen desenes de reivindicacions que han estat consensuades per centenars de dones diverses que s’han estat reunit des de fa mesos i que han aportat les seves experiències de lluita. Les reivindicacions expressades aporten prioritats sobre moltes àrees en les que dones molt diferents s’han posat d’acord per fer front a les estructures opressió
  patriarcal des de la sororitat.
  Davant aquesta marea de força, pensament i canvi que representa la Vaga Feminista, i que omple les places i els carrers, les institucions hem d’estar a l’alçada. Hem d’incorporar canvis, amb urgència, sense excuses, sense dilacions i amb compromís polític i pressupostari.
  Els ajuntaments tenim competències en algunes de les reivindicacions del manifest. Per exemple, entre les reivindicacions, es denuncia que ser dona sigui la principal causa de pobresa i que se’ns castigui per la nostra diversitat. La precarietat s’agreuja per a moltes de nosaltres pel fet de tenir més edat, ser migrada i estar racialitzades, per tenir diversitat funcional o una imatge allunyada de la normativitat. Reivindiquem que la nostra situació laboral ens permeti desenvolupar un projecte vital amb dignitat i autonomia i que l’ocupació s’adapti a les necessitats de la vida. Cal aportar aquestes reivindicacions a les contractacions que realitza l’ajuntament.
  També es recull la preocupació pel qüestionament constant de la llei de l’avortament i les manifestacions públiques que es realitzen, perquè repudiem qualsevol tipus d’ingerència en la decisió de les dones sobre els nostres cossos. Es reivindica també el nostre dret a una formació afectivo-sexual que ens ensenyi en la diversitat, sense pors, sense complexos, sense reduir-nos a mers objectes i que no permeti ni una sola
  agressió masclista ni LGTBIfòbica a les aules. Alhora, s’exigeix un avanç en la coeducació en tots els àmbits i espais de formació i una educació que no relegui la nostra història als marges dels llibres de text; i en la que la perspectiva de gènere sigui transversal a totes les disciplines.
  També es reclama la recuperació de la memòria històrica i del protagonisme de les dones i de les seves lluites així com mantenir el record de les que ja no hi són: Veritat, justícia, reparació i no repetició.
  Per totes les raons exposades, es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
  Primer. Donar suport al Manifest de la Vaga Feminista 8 de Març a Catalunya (https://www.vagafeminista.cat/manifest-8m/).
  Segon. Realitzar una auditoria amb perspectiva de gènere, en la que s’avaluï el pressupost de l’Ajuntament i les contractacions municipals, per tal de realitzar una avaluació de les contractacions que es realitzen en sectors feminitzats i de cures (neteja d’edificis, Servei d’atenció domiciliària, llars d’infants, entre altres) i comparar-les amb sectors masculinitzats (autobusos, manteniment, obres, entre d’altres) per igualar les condicions salarials i evitar condicions de precaritzades (hores contractades, desplaçaments, temporalitat, entre d’altres), i conèixer el pressupost exacte que l’Ajuntament dedica a polítiques d’igualtat.
  Aquesta avaluació es farà a la taula de gènere, amb suport extern.
  Tercer. Expressar el suport del ple municipal vers el dret a l’avortament i la seva gratuïtat en el sistema de públic de salut.
  Quart. Garantir que tot l’alumnat de Premià de Mar participarà en un programa per la diversitat sexual i afectiva, així com en un de co-educació, abans de finalitzar l’educació obligatòria. Promoure o donar suport a una xarxa d’educadors i educadores per la no discriminació.
  Cinquè. Garantir la paritat tant en les xerrades i actes públics, així com en les cites i publicacions de recuperació de la memòria històrica.
  Sisè. Vetllar per la representació de les dones migrades, amb capacitats diverses, LGTBiQ, racialitzades i llegides com a musulmanes en els actes públics, així com en les taules amb representació ciutadana.
  Elena Martín Díaz
  Portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA
  Premià de Mar, 26 de Febrer de 2019

  Moció per la implantació de la T-Mobilitat

  Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat la modificació de l’Ordenança Reguladora del tribut metropolità amb el propòsit de fer-lo efectiu en els 18 municipis que pertanyen a la corona 2 del sistema tarifari integrat.
  Atès que aquesta modificació respon, entre d’altres motivacions, a la voluntat per part de l’AMB d’integrar aquests 18 municipis en la corona 1.
  Atès que la integració d’aquests municipis ha posat de nou en evidència la disfunció en el sistema actual de corones que penalitza a ciutadania resident a determinats municipis que des d’un criteri de temps i distància de recorregut genera encara més greuge.
  Atès que són molts els municipis que de manera reiterada han exigit la redefinició de les zones en considerar que l’assignació a la zona no ha estat definida en base a criteris de mobilitat i sostenibilitat del sistema.
  Atès que el grup municipal de ICV-EUiA al ple de novembre del 2018 ja va demanar a l’equip de govern que demanés la inclusió a la zona 1 de la corona metropolitana.
  Atès que els municipis que no formen part de l’AMB estan adherits a la AMTU (Associació de municipis per la mobilitat i transport urbà), que treballa entre altres coses per assolir un finançament estable pels municipis associats per tal de que puguin fer front a la millora i manteniment dels transports públics.
  Atès que altres ajuntaments de la comarca ja han demanat l’entrada en aquesta zona tarifaria.
  Atès que l’anomenada T-Mobilitat ha de venir a resoldre aquest problema derivat de la zonificació, a priori amb un nova ordenació superadora de l’actual sistema que permetrà una definició més ajustada i lògica que l’actual, amb un mètode basat en el post-pagament per distància
  recorreguda i temps.
  Atès que el projecte de la T-mobilitat, adjudicat el darrer trimestre del 2014, ha patit diversos ajornaments per la seva posada en funcionament, el darrer a finals de 2018, amb un nou horitzó previst pel 2019, però sense data concreta.
  Atès que l’empresa adjudicatària de la implantació del sistema (SocMobilitat) constituïda per Indra, CaixaBank, Fujitsu i Moventia està incomplint els terminis i ja ha estat objecte de dues sancions per part de l’ATM a causa dels retards en el calendari: de 99.231 euros per incompliment de les obligacions derivades de la manca d’inversió que ha provocat un endarreriment en l’execució del projecte i de 20.000 euros per incompliment de determinades directrius del responsable del contracte del projecte T-Mobilitat.
  Atès que és palesa i manifesta la incapacitat de fer complir els calendaris previstos pel desplegament de la T-Mobilitat, d’altra banda anunciada reiteradament i postergada tantes altres.
  El Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar, a proposta del grup municipal d’ICVEUIA-E acorda:
  PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat la implantació de la T-Mobilitat durant l’any 2019 amb el benentès que aquesta es farà efectiva amb un nou sistema tarifari i de pagament que deixi enrere l’actual basat en zones, que a totes llums s’ha demostrat injust i discriminatori.
  SEGON.- Demanar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat del Transport Metropolità que fins que no s’activi la T-Mobilitat el nostre municipi s’integri a la zona 1 del transport metropolità.
  TERCER.- Demanar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a l’Autoritat del Transport Metropolità el calendari d’implantació definitiu de la T-Mobilitat, amb concreció de les diferents fases de desplegament i execució.
  QUART.- Sol·licitar els estudis i informes que corresponguin per valorar tots els incompliments i si s’escau les sancions i la revisió del contracte amb l’empresa adjudicatària de la T-Mobilitat pels reiterats incompliments contractuals i actuar en conseqüència si aquests retards són constitutius de rescissió del mateix.
  CINQUÈ.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al conseller de Territori i Sostenibilitat, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Autoritat Metropolitana del Transport (ATM), a l’Associació de municipis per la mobilitat i transport urbà (AMTU), a tots els ajuntaments dels municipis de la comarca i a les entitats municipalistes ACM i FMC i a l’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP).

  MOCIONS DEL PLE DE DESEMBRE 2018

  Feminització de la institució

  MOCIÓ PER L’IMPULS DE MESURES QUE COL·LABORIN EN LA FEMINITZACIÓ DE LA TASCA INSTITUCIONAL
  El nostre grup ha denunciat altres vegades la masculinització de la política, i també del nostre ajuntament, i més concretament del nostre ple.
  Si al més de maig presentàvem una moció sota el lema: als carrers volem ser lliures, no valentes; en aquesta ocasió hauríem de dir, a la institució volem ser la meitat o més, ni una menys.
  Evidentment la feminització de la política no és només una qüestió del número de dones que exerceixen càrrecs electes, però sí és una conseqüència necessària derivada de canviar l’estructura patriarcal sobre la que s’ha construït la política municipal.
  Podem identificar multitud de dinàmiques en el sí de l’activitat política que justifiquen aquesta afirmació: la política i els partits s’han construït sobre una estructura patriarcal que exclou les dones.
  Feminitzar la política vol dir incorporar més dones a la política i fer-la més feminista. Aspirem a una representació paritària, que reflecteixi la composició real de la societat, doncs, cal garantir el dret de les dones a representar i ser representades, com cal també integrar la diversitat de col·lectius que formen la nostra societat.
  És des del model androcèntric des d’on s’han instituït els drets i impulsat les polítiques. Cal incorporar la perspectiva de gènere per a la construcció real i efectiva dels drets de ciutadania. Les dones som més de la meitat de la població i cal que la participació política estigui garantida. L’acció positiva, la paritat o les quotes no són pas una solució, però són necessàries quan les premisses i les bases són desiguals, tal com succeeix en el model polític actual.
  Es fa necessari doncs desfer camí en les inèrcies i dinàmiques sobre les que s’ha construït la institució i introduir canvis que comencin a fer més compatible la representació política amb la vida quotidiana i la cura.
  A instància de l’assemblea feminista de Premià en Comú Podem, el grup municipal d’Iniciativa per Catalunya – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa proposem al ple de Premià de Mar l’adopció dels següents acords:
  1.- Regular la baixa de maternitat/paternitat i permetre el vot telemàtic, o el vot delegat, durant aquest període de gaudiment.
  2.- Facilitar, sempre que sigui possible, que als consells i taules de treball hi participin no regidors/es.
  3.- Crear un grup de treball amb l’encàrrec de millorar la dinàmica del ple municipal: més àgil, més participatiu pels veïns i veïnes i en horari més accessible.
  4.- Convocar les reunions amb ordre del dia, hora d’inici i fi, i limitar-les a acabar no més tard de les 20.30h.

  Moció delicte d'injúries a la corona

  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – ENTESA PERQUÈ ES DEROGUI EL DELICTE D’INJÚRIES A LA CORONA I PER REAFIRMAR EL COMPROMÍS AMB ELS VALORS REPUBLICANS I LA DEMOCRÀCIA

  EXPOSICIÓ DE MOTIUS
  El Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg va dictar al març de 2018 una sentència per la qual condemna Espanya a tornar la multa que, a canvi de no ingressar a la presó, van pagar dos joves condemnats per cremar fa 11 anys una foto del Rei durant la Diada. La justícia europea considera que aquesta actuació va ser “una expressió simbòlica de la crítica política” i que els tribunals espanyols, l’Audiència Nacional i el Tribunal Constitucional, van vulnerar l’article 10 de la Convenció Europea de Drets Humans relatiu a la llibertat d’expressió.
  El Codi Penal ofereix més protecció a la Casa Reial que a qualsevol altra institució o ciutadà de l’Estat, a través del delicte d’injúries a la Corona (articles 490.3 i 491). Per contra, el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) té una jurisprudència molt clara i sòlida, en virtut de la qual els ordenaments no poden atorgar una protecció especial i qualificada als seus càrrecs i institucions més importants sinó més aviat al contrari, han de permetre un major grau de crítica. Això es justifica perquè es tracten d’institucions públiques que han de trobar subjectes al qüestionament i escrutini ciutadà en el marc d’una democràcia.
  Aquesta postura del TEDH es veu reafirmada pel Consell d’Europa i pel Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, per a qui la llibertat d’expressió és “la pedra angular de totes les societats lliures i democràtiques” afegint, a més -en una Observació específica sobre aquest tema en 2011- la “gran importància” que atorga el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics a “l’expressió sense inhibicions en el debat públic sobre figures de l’àmbit públic i polític en una societat democràtica”. És per això, diuen literalment des de Nacions Unides, que “totes les figures públiques, fins i tot les que exerceixen els càrrecs polítics de major importància, com els caps d’Estat o de Govern, poden ser objecte legítim de crítiques i oposició política”.
  Recentment el Parlament de Catalunya ha aprovat una resolució per reprovar el comportament del Rei pel seu discurs després de l’1 d’octubre de 2017, on va encoratjar la confrontació i la tensió i, embolcallant-se en una Constitució que ja no representa a tota la societat, es va posar en la primera línia del bloc reaccionari. Una irresponsable actitud que va estar acompanyada d’un to aspre i indesitjable. A aquesta reprovació se li ha unit la de l’Ajuntament de Barcelona.
  Davant l’acord del Parlament, el Consell de Ministres va acordar demanar al Consell d’Estat que emetés amb urgència el seu dictamen preceptiu per impugnar davant el Tribunal Constitucional, ja que el Govern considerava “políticament inacceptable” la proposició aprovada. Tot i que el Consell d’Estat ha recomanat no anar al Tribunal Constitucional, declarant que el Parlament és lliure de fer judicis polítics, el Govern ho ha fet cas i va anunciar el passat 26 d’octubre que interposarà un recurs contra el Parlament de Catalunya.
  Cal recordar que en l’acord pressupostari entre Units Podem i el Govern s’inclou la modificació dels articles del Codi Penal que regulen els delictes d’ofensa als sentiments religiosos i injúries a la Corona, així com recentment ha estat aprovada a tràmit al Congrés una llei de protecció de la llibertat d’expressió, impulsada per Izquierda Unida, que recull precisament aquest acord.
  D’altra banda els membres del Partit Popular, PSOE i Ciutadans a la Mesa del Congrés han denegat en les últimes setmanes que ni tan sols es debati en aquesta Cambra l’aprovació d’una Comissió d’investigació sobre els presumptes delictes que hagi pogut cometre el rei emèrit, Joan Carles de Borbó.
  Arran dels enregistraments de Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, donades a conèixer per diversos mitjans de comunicació, hi ha indicis més que suficients per a iniciar aquesta investigació al monarca emèrit. Després d’una primera denegació de la Taula del Congrés on s’al·legava que la inviolabilitat del Cap d’Estat impedia aquesta investigació -una cosa que no compartim, ja que la inviolabilitat en tot cas s’hauria de circumscriure a actes de naturalesa política ratificats pel Govern-, el passat dimarts 23 d’octubre es va denegar una segona petició. S’hi sol·licitava investigar a Joan Carles de Borbó des de la seva abdicació el 2014, quan formalment va deixar de ser inviolable per estar únicament aforat.
  Finalment, creiem que resulta ja del tot inajornable materialitzar una reivindicació democràtica bàsica en aquest país com és la realització d’un referèndum sobre Monarquia i República.
  Per tot això, el grup municipal d’ D’INICIATIVA PER CATALUNYA – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA – ENTESA proposa al Ple de Premià de Mar l’adopció dels següents ACORDS:
  PRIMER: Instar el Govern de l’Estat a derogar el delicte d’injúries al Rei i a la Casa reial dels articles 490.3 i 491 del Codi Penal, igualant la protecció penal de l’honor d’aquesta figura a la de la resta de ciutadans.
  SEGON: Rebutjar i condemnar el posicionament del Rei Felip VI i la seva intervenció en el conflicte de Catalunya, així com la seva justificació de la violència per part dels cossos policials de l’1 d’octubre.
  TERCER: Reafirmar el compromís amb els valors republicans i apostar per l’abolició d’una institució caduca i antidemocràtica com la monarquia.
  QUART: Instar el Govern i al Congrés dels Diputats a què es permeti investigar en seu parlamentària les accions realitzades per Joan Carles de Borbó des de l’any 2014, moment en què deixa de ser inviolable jurídicament, i sobre qui recauen indicis suficients de delicte.
  CINQUÈ: Instar el Govern a convocar un referèndum d’acord a la Constitució perquè els ciutadans puguem decidir entre Monarquia i República.
  SISÈ: Comunicar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.

  MOCIONS ANTERIORS

  [advanced_iframe src=”http://grupmunicipalcoaliciopremia.blogspot.com/” width=”100%” height=”800″]