Comuns de Premià

Les nostres propostes volen inaugurar un nou cicle municipal, utilitzant les eines municipals per a, en lo possible, redistribuir la riquesa i recuperar drets. Els serveis públics, l’educació, la sanitat i els serveis socials són la nostra prioritat absoluta.

Per això, nosaltres volem un acord per garantir una vida digna, per vertebrar el poble, i per guanyar el futur”

WhatsApp chat